ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ
1 ਦੇ 8

Panjab Store

ਬੀਚਵੁੱਡ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਕੰਘੀ ਸੈੱਟ

ਬੀਚਵੁੱਡ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਕੰਘੀ ਸੈੱਟ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ £14.99 GBP
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ £14.99 GBP
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਡੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਹਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ:

🌳 ਬੀਚਵੁੱਡ ਬੁਰਸ਼: ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਛੋਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

🕊️ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਊਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੰਘੀ: ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਾਈਡ ਕਰੋ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਊਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ।

🛍️ ਸੂਤੀ ਬੈਗ: ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਏ?
ਸਾਡਾ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣੋ।

ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰ ਚੁਣੋ - ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 🧔🌟

  • Free Shipping
  • 100% Satisfaction Guarantee
  • 5* Reviews

Description

Embark on your beard journey with our Beard Brush and Comb set – especially designed for those starting their beard adventure. This is your ultimate companion for a well-groomed and healthy beard.

What's Inside:

🌳 Beechwood Brush: Gently detangle and shape your beard with the aromatic touch of beard oil. It's not just a brush; it's an experience.

🕊️ Sandalwood Comb with Leather Pouch: Glide through your beard effortlessly with the soothing scent of sandalwood. The leather pouch ensures your tools stay pristine.

🛍️ Cotton Bag: Perfect for on-the-go grooming, keep your kit organized and ready to travel.

Ingredients

Beechwood

Sandalwood

Cotton

Leather

Usage instructions

Use the comb to detangle your beard then use the brush to style it.

ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ

Nav Minhas - BX.Bhangra

"Loved this so much. Definitely my most favourite of all three. Smelt really nice and left my skin feeling so soft and hydrated"

Manrav - Co-Host, Hours Before Midight Podcast

"Been using this shampoo, conditioner and oil over the past month and my beard feels so nice and soft."

Sandeep Singh

"Love Panjab Store beard products, amazing quality. especially the beard brush, it's always with me."