ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ
1 ਦੇ 4

Panjab Store

Gift wrap.

Gift wrap.

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ £2.00 GBP
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ £2.00 GBP
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Make your Panjab Store purchase extra special with our Premium Gift Wrap Service. Our meticulously designed gift wrap adds an elegant touch, turning your order into a delightful present for your loved ones or even yourself.

  1. Exquisite Presentation: Each item is carefully wrapped in premium paper, adorned with our signature Panjab Store branding.

  2. Luxurious Finishing Touch: Complemented with a stylish ribbon (which you can use add on yourself) and a personalized tag for that perfect final detail.

  3. Tailored for Any Occasion: Whether it's a birthday, anniversary, or any celebration, our gift wrap service adds an extra layer of thoughtfulness to your gift.

Choose the Panjab Store Premium Gift Wrap Service at checkout and indulge in the joy of giving. Because every Panjab Store order deserves to be a special moment.

  • Free Shipping
  • 100% Satisfaction Guarantee
  • 5* Reviews

Description

Ingredients

Usage instructions

ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ

Nav Minhas - BX.Bhangra

"Loved this so much. Definitely my most favourite of all three. Smelt really nice and left my skin feeling so soft and hydrated"

Manrav - Co-Host, Hours Before Midight Podcast

"Been using this shampoo, conditioner and oil over the past month and my beard feels so nice and soft."

Sandeep Singh

"Love Panjab Store beard products, amazing quality. especially the beard brush, it's always with me."